Розробка, виробництво, модернiзацiя, сервiс медичного рентгенiвського обладнання.
Пошук по сайту
Новини

23.09.19 | 28-а Міжнародна медична...

26.04.19 | Вітаємо з Великоднем!

20.03.19 | X Міжнародний медичний...

07.03.19 | Привітання зі святом 8...

20.12.18 | Вітаємо з Новорічними...

Сертифiкати


Сервiс
Гарантійний ремонт

61106 м.Харків вул. Плиткова, 1в

Порядок подачі заявки на гарантійний ремонт 1.1. Власник або довірена особа, у володінні або використанні якого знаходиться устаткування, при необхідності має право звернутися за проведенням гарантійного ремонту. 1.2. Такому зверненню можуть передувати консультації з фахівцями сервісної служби Представника або підприємства - виготівника по телефонах технічної підтримки: моб. тел.: +38-050-323-16-27 тел./факс: 0-57-754-56-03 e-mail: service@kvant.ua skype: kvant_service 1.3 Для подачі заявки на проведення гарантійного ремонту, Власник або уповноважена особа, у володінні або використанні якого знаходиться устаткування, зобов'язаний заповнити форму заявки, підписати, завірити печаткою і направити в сервісну службу Представника засобом факсимільного зв'язку , звичайного або @ поштою. Одночасно з формою має бути направлена копія гарантійного талона. 1.4 Підстави, по яких заявка на проведення гарантійного ремонту може відхилена: а. Відсутність Нормативних документів, що вирішують експлуатацію устаткування з джерелом іонізуючого випромінювання (ліцензії, санітарного паспорта, протоколів випробування захисного заземлення, що живить мережі і ін.) b. Відсутність моделі, заводського номера і року випуску устаткування, даних про гарантійний талон або його копію; з. Закінчення гарантійного терміну; d. Припинення гарантійних зобов'язань, по причинах вказаним в даному Положенні; e. Відсутність даних про останнє технічне обслуговування; f. Відсутність повного і точного опису несправності; g. He поширення на вказану несправність гарантійних зобов'язань або їх обмеження; h. Відсутність на заявці підпису і друку (для юридичних осіб) особи в чиєму законному володінні і використанні знаходиться устаткування. Протягом 24 годин після здобуття рекламаційного акту, сервісна служба Представника направляє заявникові підтвердження з вказівкою дати і часу передбачуваного ремонту, який повинен відбутися не пізніше чим за 3 робочі дні з моменту здобуття заявки, або обгрунтована відмова від його проведення. У випадку якщо до проведення ремонту з'ясується, що для нього необхідні запасні частини, які відсутні у Представника або для ремонту потрібна участь фахівців підприємства-виробника, початок ремонту може бути перенесене до реалізації цих умов. До та після направлення підтвердження гарантійного ремонту, фахівці сервісної служби Представника мають право проводити технічні консультації зі Споживачем. У випадку якщо надалі з'ясується, що заявник вказав свідомо помилкову інформацію в заявці Представник має право відмовитися від проведення ремонту, виставити рахунок на виконані роботи (в т.ч. почасову оплату сервісного персоналу і простій) і витрати на відрядження, позбавити заявника права на гарантійний ремонт в разі неоплати виставленого рахунку.


Акредитована лабораторія радіаційної безпеки

61106, м. Харків, вул. Плиткова, 1-В. Тел./факс (0572) 93-91-19, 94-54-66

Охорона здоров'я є однією з галузей поширеного використання джерел іонізуючого випромінювання. Так за даними МОЗ України більш як 80 % лікувально-профілактичних установ нашої країни мають у своїй структурі підрозділи, де застосовуються ті або інші джерела іонізуючого випромінювання. Їх використання поширюється на такі підрозділи медичної радіології як: променева діагностика (рентгеноскопія, рентгенографія, флюорографія і комп'ютерна томографія); радіонуклідна діагностика (дослідження in vivo і in vitro) і променева терапія (дистанційна, контактна і внутрішня). Використання у медичній практиці будь-яких джерел іонізуючого випромінювання повинно здійснюватися з обов'язковим застосуванням засобів індивідуального захисту. Контроль за джерелами іонізуючого випромінювання покладений на служби радіаційної безпеки. Радіаційна безпека - це такий стан радіаційно-ядерного об'єкта й оточуючого середовища, який забезпечує не перевищення встановлених лімітів доз, виключає будь-яке невиправдане опромінення та зменшення доз опромінення персоналу і населення нижче встановлених лімітів доз настільки, наскільки це може бути досягнуте й економічно обґрунтоване. Радіаційний контроль на Заводі рентгенівського обладнання "Квант" здійснює створена ще у 2000 році спільно з РО Гор.СЭС на підставі НРБУ-97 ("Норми радіаційної безпеки України"), ОСПУ-2000 ("Основні санітарні правила роботи протирадіаційного захисту України"), СП 2780-80 ("Санітарні правила роботи при проведенні медичних рентгенологічних досліджень"), ОСТ 42-21-15-82 ("Кабінети рентгенодіагностичні. Вимоги безпеки") й акредитована Лабораторія радіаційної безпеки. Головною задачею Лабораторії є перевірка забезпечення виконання вимог існуючого законодавства у галузі використання та виробництва джерел іонізуючого випромінювання. Протирадіаційний захист являє собою комплекс нормативно-правових, проектно-конструкторських, технічних і організаційних заходів, які забезпечують радіаційну безпеку. Основними напрямками діяльності Лабораторії радіаційної безпеки є: - проведення випробувань засобів індивідуального захисту, в ході яких визначається наявність дефектів, що впливають на захисні властивості, однорідність й відповідність свинцевого еквіваленту. - спільно з Інститутом медичної радіології ім. С.П. Григор'єва забезпечує дозиметричний контроль (оцінку доз опромінення окремих осіб або груп людей, а також радіаційний стан виробничого та навколишнього середовища) з використанням приладів, що пройшли метрологічну атестацію та перевірку. Питання індивідуального захисту від іонізуючого випромінювання є дуже актуальним для України. Саме на зменшення індивідуальної ефективної дози спрямовано використання індивідуального захисту під час проведення медичних рентгендосліджень. Використання засобів індивідуального захисту спрямоване в першу чергу на захист поверхні тіла від проникаючого випромінювання. Як екрануючи засоби при роботі з джерелами іонізуючого випромінювання використовуються фартухи, спідниці, рукавички, шапочки, ширми, гонадні захисти і багато інших засобів, виготовлених з просвинцованої резини або з матеріалів нового покоління (рідкоземельних резин). Як і всі вироби будь-якої області використання, засоби індивідуального захисту мають свій термін зберігання й експлуатації. Ефективність захисних властивостей залежить від віку й стану засобу захисту. Відповідно до СП 2780-80 перевірка засобів індивідуального захисту за умов відсутності зауважень по захисним властивостям засобу проводиться кожні 2 роки. Забраковані засоби захисту до роботи не допускаються. Кожна одиниця захисту повинна мати протокол перевірки із зазначенням дати останньої перевірки, який є єдиним офіційним документом, що дозволяє подальшу експлуатацію засобу захисту від іонізуючого випромінювання. При використанні засобів захисту з порушеними захисними властивостями Ви задаєте шкоди своєму здоров'ю і здоров'ю Вашого пацієнта.


Основні положення

Завод рентгенівського обладнання "Квант" м. Харків

З самого початку велику увагу ми приділяли сервісному супроводу обладнання торгової марки "Квант". Основним принципом роботи нашої сервісної служби є оперативність і висока якість виконуваних робіт. Ми вважаємо, що всі наші Замовники повинні одержувати необхідну та своєчасну допомогу і консультаційну підтримку на високому професійному рівні. Усі ці задачі покликані вирішувати фахівці сервісної служби Заводу. Завод рентгенівського обладнання "Квант" забезпечує сервісний супровід устаткування, що поставляється, протягом усього терміну експлуатації, починаючи з доставки, проведення монтажних та пусконалагоджувальних робіт. Намагаючись максимально задовольнити потреби Замовника, наші сервісні інженери працюють у тісному співробітництві з медичним персоналом Замовника. Ще на етапі узгодження термінів постачання устаткування, здійснюється розробка графіків монтажних і пусконалагоджувальних робіт, проведення навчання медичного персоналу, для того щоб звести до мінімуму простої в роботі рентгенівського кабінету. Кваліфіковані фахівці і сучасне устаткування дозволяють нашій сервісній службі вирішувати на високому професійному рівні й у стислий термін будь-які проблеми. Під час проведення монтажних робіт досвідчені сервіс-інженери враховують як особливості приміщення, так і специфіку роботи майбутнього кабінету та побажання обслуговуючого персоналу, що дозволяє забезпечити зручність та продуктивність роботи медичних працівників. Завдяки великому досвіду роботи та наявності власноруч розроблених методик навчання, фахівці заводу рентгенівського обладнання "Квант" доступно та грамотно подають матеріал будь-якої складності. Програми навчання, які використовують сервісні інженери, дозволяють медичному персоналу швидко освоїти нове обладнання та розпочати роботу на ньому. Маючи солідний досвід в області обслуговування медичної рентгенівської техніки, наша сервісна служба надає всебічну допомогу і консультаційну підтримку персоналу Замовника, проводить безкоштовне оновлення програмного забезпечення свого устаткування протягом гарантійного терміну і після його закінчення . Завод рентгенівського обладнання "Квант" приділяє велику увагу якісному й оперативному обслуговуванню обладнання, що поставляється. З цією метою в багатьох регіонах нами створені сертифіковані сервісні центри, фахівці яких можуть швидко і кваліфіковано надати допомогу та консультацію медичному персоналу Замовника по всій Україні. Упроваджуючи нові технології в галузі медичної рентгенології, наші фахівці освоюють нові програми навчання, що дозволяють надавати професійну допомогу і консультаційну підтримку на високому сучасному рівні.