КРД "INDIascop" с томосинтезом

Останні кілька років все більшої популярності набирають рентгенівські діагностичні комплекси на три робочих місця, які дозволяють, крім рентгенографії і рентгеноскопії, проводити цифрову лінійну томографію - пошарову візуалізацію певної анатомічної області.
КРД "INDIascop" на три робочих місця з технологією томосинтезу, вироблені Заводом рентгенівського обладнання «Квант», протягом року успішно експлуатуються в лікувальних установах м. Києва та м. Харкова.
Сучасна конструкція КРД "INDIascop" дозволяє виконати серію низькодозових експозицій, під час якої рентгенівська трубка рухається щодо досліджуваного об'єкта по дузі, а приймаючий пристрій змінює своє положення в протилежному напрямку. Завдяки даній технології можливо проводити оцінку щільності кісткових структур, більш ефективно виявити порожнинні освіти довгих трубчастих кісток, а також діагностувати новоутворення в легенях, які при звичайному обстеженні можуть бути приховані кістковою тканиною і залишитися непоміченими.

Цифровий лінійний рентгенівський томосинтез - це новий, прогресивний, малодозовий метод отримання 3D зображень на основі традиційного цифрового рентгенівського обладнання

Томосинтез - це апаратно-програмний метод, який дозволяє отримати 3D зображення без використання комп'ютерного томографу та у 60-80 % випадках може замінити КТ
У порівнянні з комп'ютерною томографією томосинтез надає тривимірну інформацію при більш низькому дозовому навантаженні і більш низькій вартості обслуговування для більшості клінічних застосувань у положеннях стоячи, сидячи та лежачи.

Клінічні застосування:
• Обстеження органів грудної порожнини
• Обстеження опорно-рухового апарату
• Обстеження голови і шиї

1 2 3

При томосинтезі довгих трубчастих кісток значно ефективніше виявляються порожнинні утворення, можливим стає виявлення переломів у локалізаціях, які будуть недоступні для класичної рентгенографії.

4

Томосинтез дозволяє візуалізувати стан внутрішньокісткового каналу довгих трубчастих кісток, стан кортикального та компактного шарів довгих трубчастих кісток, місця прикріплення капсули та екстра-артикулярних зв'язок в області суглобів. При порушенні цілісності кістки томосинтез дозволяє візуалізувати розвиток кісткової мозолі в зоні пошкодження незалежно від виду фіксації пошкодженої кінцівки (гіпсова пов'язка, лангета, і т.д.). На одержуваних зображеннях чітко візуалізується форма, розмір і стан кортикального шару хребців; форма, розмір і деструктивні зміни в суглобах інформативні як при дегенеративних, так і при системних ураженнях.

5

Томосинтез дозволяє поліпшити якість діагностики при обстеженні ОГП. Він дає можливість рентгенологам візуалізувати дрібні легеневі вузлики, хронічні кістозно-фіброзні зміни в легенях, аномалії розвитку легень, провести диференціальну діагностику між специфічними і неспецифічними змінами в легенях.

6